Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników opublikował listę jednostek, które otrzymają dofinansowanie na zakup sprzętu w 2021 roku.
Z terenu powiatu kamiennogórskiego dofinansowanie otrzymały trzy jednostki - OSP Pisarzowice, OSP Ptaszków i OSP Marciszów.

W 2021 roku na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich” Fundusz zarezerwował 3,5 mln zł. Na liście do dofinansowania zlazało się 3036 jednostek z całej Polski.

Otrzymane środki druhowie mogą przeznaczyć między innymi na zakup agregatu prądotwórczego, motopompy, nożyc do cięcia prętów, pilarek, armatury wodno-pianowej, radiotelefonów. W sumie na liście znajduje się 100 pozycji.

Jednostki mogły starać się o dofinansowanie w maksymalnej wysokości 15 000 zł.