Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

2021

Druh Kronikarz Piotr Jaksoń wziął udział w XXVII Ogólnopolskim Konkursie Kronik, XXVII Konkursu na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP” oraz XV Konkursu na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa. Spotkanie kronikarzy i publicystów odbyło się w Toruniu w dniach 17-19 września 2021.

Kronika jednostki OSP Pisarzowice została poddana drugi raz ocenie przez jury złożone ze specjalistów w dziedzinie historii, pamiątkarstwa. Jedyna pisana kronika z terenu powiatu kamiennogórskiego byłą jedna z pięciu publikacji nadesłanych z terenu całego województwa.
Po ocenie kronika została wyróżniona. Do najwyższej oceny (wzorowej) zabrakło jednego punktu. Cieszy fakt, że od poprzedniego konkursu, który odbył się w 2019 roku w Olsztynie, udało się poprawić sposób prowadzenia zapisów. W 2019 roku kronika uzyskała 9 punktów, a w 2021 – 12 (na 15 możliwych).


Informacja ZOSP RP:
W dniach 17-19 września w Toruniu odbyło się spotkanie kronikarzy i laureatów ogólnopolskich konkursów historycznych. Było to podsumowanie ogólnopolskiego konkursu kronik oraz konkursu na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP”, a także konkursu na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa.
Kronikarze i ich kroniki
Kronikarze spotkali się w piątek i w sobotę w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Uczestników powitał prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak. Spotkanie poświęcone było „misji kronikarzy – kroniki” a warsztaty poprowadzili Małgorzata Judasz i Bogdan Siwiński przedstawiciele WKK OW ZOSP RP w Poznaniu.
Tematem sobotniego spotkania był „Stan dzisiejszy i jutro ruchu kronikarskiego”. Dr Marian Zalewski zaprezentował „Ruch kronikarski w strategii Związku”. Panel dyskusyjny „Kronika przydatna – czyli jaka?” poprowadził prof.WSH dr hab. Władysław Tabasz. Alicja Puchalska, prezes i kronikarz OSP Tomaszów Maz.- Białobrzegi, przedstawiła „Rolę kronikarzy w OSP i środowisku lokalnym”.
W niedzielę w Muzeum Etnograficznym odbyło się spotkanie laureatów ogólnopolskich konkursów historycznych i wystawa kronik. Było to podsumowanie XXVII Ogólnopolskiego Konkursu Kronik, XXVII Konkursu na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania ,,Z dziejów OSP” oraz XV Konkursu na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa. Spotkanie rozpoczęło się „minutą ciszy” oraz wspomnieniem o prof. Piotrze Matusaku przez Panią dr Mirosławę Bednarzak-Liberę. Dh Eugeniusz Grzeszczak przewodniczący Komisji Historycznej poprowadził sesję historyczną „Wkład kronikarzy w historię i historiografię Polski”, podczas której o dokumentowaniu dziejów polskiego pożarnictwa w strategii Związku OSP RP opowiedział dr Marian Zalewski. Prof. WSH dr. hab. Władysław Tabasz przypomniał że kronikarz jest rzecznikiem prasowym wspólnoty strażackiej. Wiceprzewodniczący Komisji Historycznej dr Zdzisław Zasada przedstawił jak kształtowały się władze Związku Straży Pożarnych Pomorza Nadwiślańskiego 1920-1930. O rozwoju kronikarstwa na przykładzie Kujaw i Pomorza opowiedział Stanisław Kwaśnik, prezes Wojewódzkiego Klubu Kronikarzy w Toruniu. Dr Władysław Świeczkowski, przew. Komisji Historycznej w Olsztynie ciekawie przedstawił przydatność kroniki w badaniach historycznych. Na koniec dr Krzysztof Adam Latocha sekretarz Komisji Historycznej wymienił zasady dokumentowania przeszłości.
W Podsumowaniu konkursu kronik i konkursów historycznych uczestniczyli dh Eugeniusz Grzeszczak – członek Prezydium ZG ZOSP RP oraz Janusz Gerke – wiceprezes ZOW ZOSP RP.
Na XV Konkurs na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa oraz na XXVII Konkurs na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP” zgłoszono 52 prace w tym: albumy, opracowania, monografie, prace popularnonaukowe oraz licencjackie i dyplomowe.
Jury pod przewodnictwem dr Janusza Gmitruka dokonało oceny zgłoszonych prac i przyznało nagrody oraz wyróżnienia. W Konkursie na Prace Popularnonaukowe i Badawcze Dotyczące Historii Pożarnictwa przyznano: I miejsce, II miejsce, III miejsce oraz 4 wyróżnienia. W Konkursie na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP” przyznano: I miejsce, II miejsce ex aequo – 3 prace, III miejsce ex aequo – 5 prac oraz 36 wyróżnień.
Na XXVII Ogólnopolski Konkurs Kronik wpłynęło 88 kronik, w 134 tomach z 13 województw. Kroniki oceniało jury pod przewodnictwem dr hab. Władysława Tabasza. W tegorocznym Konkursie wyróżniono 27 kronik, które uzyskały ocenę wzorową, 31 kronik oceniono jako wyróżniające, 30 kronik było poprawnych.
Komisja po zapoznaniu się z treścią kronik i ich wnikliwej analizie stwierdziła, że ich merytoryczna i estetyczna wartość ciągle rośnie, a wysiłki zmierzające do wymiany doświadczeń i spotkania szkoleniowe przynoszą pozytywne efekty. Dzisiejsze kroniki stanowią poważnie udokumentowaną i obiektywną bazę źródłową opisującą dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych i oddziałów Związku OSP RP.
Wystawa najlepszych kronik OSP oraz indywidualne konsultacje kronikarzy z jurorami Konkursu i członkami Komisji Historycznej umożliwiła zapoznanie się z opiniami na temat poziomu kronik i ocenami pracy kronikarskiej.

W dowód uznania za zaangażowanie i wkład pracy w prowadzenie kronik wszyscy kronikarze otrzymali okolicznościowe dyplomy i upominki ufundowane przez Zarząd Główny ZOSP RP, Nagrody ufundowane przez Marszałka województwa kujawsko-pomorskiego oraz nagrody Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.


Jury obradowało w składzie: dr hab. Władysław Tabasz, dr Krzysztof Latocha, dr Mirosława Bednarzak-Libera, Jadwiga Marcinkiewicz, Henryk Marcinkiewicz.

Kategoria: