Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

2021

Tygodnik Poradnik Rolniczy w numerze z 18 lipca 2021 roku w dziale Ochotnicze Straże Pożarne zamieścił pełno stronicową informacje o naszych działaniach.


Tygodnik Poradnik Rolniczy to największe czasopismo rolnicze w Polsce. Każde wydanie TPR czyta ponad 220 tys. Czytelników. Periodyk jest wydawany przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o..

Kategoria: