15 maja 2021 roku w reżimie sanitarnym spowodowanym pandemia covid19 odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze jednostki OSP Pisarzowice. W trakcie zebrania wybrano nowe władze stowarzyszenia.

Zebranie rozpoczęło się minutą ciszy upamiętniającej druhów, którzy odeszli na wieczną służbę – Stanisława Mazura, Władysława Cebuli, Józefa Gabrysia, Waldemara Piszczka.
Zgodnie z porządkiem obrad po przywitaniu gości odczytane zostały sprawozdania z działalności jednostki, zarządu, Komisji Rewizyjnej. Wszystkie sprawozdania oraz absolutorium za 2020 rok zostały przyjęte przez uczestników zebrania jednogłośnie.
W tym roku pracę zakończył dotychczasowy zarząd jednostki. Tym samym odbyły się wybory nowych władz stowarzyszenia.
Nowy skład zarządu od 2021 roku:
Natalia Jaworek – skarbnik
Katarzyna Krok – sekretarz
Paweł Krok - zastępca naczelnika
Stanisław Krok – prezes
Bartłomiej Łukasik - członek zarządu do spraw młodzieży
Tomasz Niezgoda – naczelnik
Mariusz Zieliński - gospodarz.
Skład Komisji Rewizyjnej
Ireneusz Jaworski
Maciej Młodzianowski
Pawel Zarzycki
Delegaci na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP
Natalia Jaworek
Katarzyna Krok
Stanisław Krok
Bartłomiej Łukasik
Tomasz Niezgoda
Przedstawiciel do Zarządu Oddziału Gminnego równorzędnego ZOSP RP - Bartłomiej Łukasik
Na zakończenie zebrania głos zabrali goście – Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Piotr Respondek, przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP Kamienna Góra Dowódca JRG PSP mł. bryg. Karol Leszczyński, wójt gminy Patryk Straus, przedstawicielka Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Gminy Kamienna Góra Wioletta Świrad.
Druh Piotr Respondek zaznaczył, że poprzedni rok był trudny dla wszystkich strażaków. Nie udało się zorganizować obozu dla młodzieży, jednak jednostka poniosła koszty m.in. zakupu sprzętu do ćwiczeń. W roku 2021 obóz szkoleniowy dla młodzieży nie był planowany z powodu na pandemię. Tak samo sprawa ma się z tradycyjnym Memoriałem Włodka Respondka czy gminnymi zawodami MDP. O kolejnych przedsięwzięciach w zakresie szkolenia młodzieży, spotkaniach w szkołach, obozach na razie trudno rozmawiać. Wszystko uzależnione jest od dalszych restrykcji spowodowanych Covid-19.
Młodszy Brygadier Karol Leszczyński w pierwszych słowach pochwalił jednostkę za jej mobilność i zaangażowanie. Przypomniał, że ze względu na Covid-19 program szkoleń strażaków OSP został wywrócony do góry nogami. Planowane szkolenia na 2020 rok nie odbyły się. W tym roku (2021) trudno przewidzieć co uda się zorganizować. K. Leszczyński przypomniał, że zarówno PSP jak i ochotnicy w ostatnim czasie otrzymali wiele nowych zadań. OSP Pisarzowice w tym roku pozyskała 5 000 zł na przeprowadzenie szkoleń z zakresu prowadzenia działań z zakresu pierwszej pomocy w czasach pandemii (czytaj więcej - http://strazpisarzowice.pl/2021/1543-5-000-od-starostwa ). Szkolenie przewidziane jest na czerwiec 2021 i obejmie wszystkich chętnych z jednostek z terenu powiatu kamiennogórskiego.
Wójt gminy podziękował za dotychczasową współpracę z jednostką, przypomniał, że pozyskiwane fundusze przez naszą jednostkę są przeznaczane na działania dla strażaków ochotników oraz młodzież z terenu całej gminy. Obecnie jednostka realizuje projekt dofinansowany z przez Gminę Wiejską Kamienna Góra (6 000 zł) z zakresu szkolenia z pierwszej pomocy dzieci i młodzieży na akwenach wodnych. Spotkania odbywać się będą m.in. na basenie w Kamiennej Górze.
Wójt przekazał, że na terenie Pisarzowic, dzięki różnym dofinansowaniom, zostanie wyremontowany kompleks boisk przy szkole oraz po latach starań powstanie mediateka. Na razie gmina złożyła wniosek na budowę nowej remizy w Pisarzowicach w kwocie 2,5 miliona złotych. Pieniądze miałyby pochodzić z programu dofinansowania inwestycji w gminach, w których w przeszłości funkcjonowały PGR-y. Więcej o tym - http://strazpisarzowice.pl/2021/1528-2-5-miliona-na-remize 
Na zakończenie zebrania wójt Patryk Straus przedstawił nowego sekretarza gminy Arkadiusza Wileńskiego. Co ciekawe nowy pracownik gminy jest członkiem jednostki OSP Ptaszków.