Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

2021

5000 złotych dotacji otrzyma OSP Pisarzowice od Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze.

Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego w dniu 27 kwietnia 2021 roku podjął Uchwałę Nr 183/2021 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.

W dziale III Zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności (754 95) powiat dysponował kwotą 5 000 zł. O tyle też starała się i pozyskała jednostka w ramach działania "Szkolenie dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Kamiennogórskiego w zakresie działania związanych z pierwszą pomocą w czasie pandemii". 

 

Kategoria: