Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

2020

29 grudnia 2020 około 21:30 druhowie z Pisarzowic wezwani zostali do pożaru pustostanu w Kamiennej Górze przy ulicy Towarowej.


Strażacy na wezwanie stawili się całym zastępem. Jednak jeszcze przed wyjazdem dowodzący akcją ratowniczo-gaśniczą odwołał wyjazd MANa z Pisarzowic.

Kategoria: