Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

2020

4 czerwca 2020 roku po godzinie 13:30 druhowie z Pisarzowic wezwani zostali do miejscowego zagrożenia. W jednym z budynku lokatorzy zobaczyli gniazdo owadów błonkoskrzydłych.  

 

Opracowanie KP PSP Środa Śląska:

Zasady postępowania w przypadku występowania rojów owadów błonkoskrzydłych

W okresie letnim odnotowuje się znaczący wzrost zdarzeń związanych z aktywnością owadów błonkoskrzydłach (os, szerszeni, pszczół).
Państwowa Straż Pożarna oraz Ochotnicze Straże Pożarne niejednokrotnie wzywane są do nieuzasadnionych interwencji związanych z usuwaniem gniazd i rojów tych owadów.
Straż pożarna usuwa gniazda owadów, z miejsc w których mogą one stworzyć bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia, w szczególności u osób o ograniczonej zdolności poruszania się (np. niepełnosprawni, duże grupy dzieci), czy z budynków użyteczności publicznej oraz placówek oświatowych.
W pozostałych przypadkach oraz sytuacji, w której skuteczność usunięcia gniazda owadów wymusi konieczność zastosowania specjalistycznych środków chemicznych, będących w posiadaniu wyspecjalizowanych firm, działania strażaków polegać będą na:
1.ewakuacji osób ze strefy zagrożenia,
2.oznakowania miejsca zdarzenia,
3.pisemnym przekazaniu miejsca zdarzenia właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi obiektu z nakazem dalszego zabezpieczenia, wraz z informacją o konieczności likwidacji gniazda przez specjalistyczną firmę dezynsekcyjną. Zgodnie z art. 61 ustawy „Prawo Budowlane”, zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budynku należy do właściciela, administratora.

Należy wspomnieć, że w przypadku konieczności likwidacji gniazda owadów, do którego dostęp jest utrudniony, usuwanie go będzie wymagało rozbiórki elementów konstrukcji obiektu, o czym właściciel/zarządca zostanie poinformowany.

Zdarzenia związane z występowaniem owadów błonkoskrzydłych w większości przypadków nie są zdarzeniami nagłymi i odpowiednio prowadzona administracja obiektu skutecznie uniemożliwia zagnieżdżenie się w nim owadów.
Aby zniechęcić owady do zakładania kolonii, należy wiosną przeglądać szopy, poddasza, altanki i usuwać z nich zauważone zaczątki gniazd. Wszystkie otwory w budynku, którymi owady mogą się przedostać do środka warto zabezpieczyć siatkami ochronnymi
Pamiętajmy równocześnie, że każdy z nas może potrzebować pomocy, a nieuzasadniony wyjazd strażaków w miejsce, gdzie nie ma konieczności ich interwencji, powodować może opóźnienia w dotarciu do zdarzeń gdzie zagrożone jest życie lub zdrowie ludzi.

autor: st. kpt. Kamil Witoszko KM PSP Poznań

Kategoria: