Dzięki współpracy z Komenda Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze nasza jednostka doposażona została w maski pełnotwarzowe do aparatów powietrznych.


Obecnie każdy z ratowników posiada na wyposażeniu osobistym własną maskę. Zapewnia to komfort użytkowania oraz większą higienę podczas działań ratowniczych.