Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

2020

26 stycznia 2020 druhowie z jednostek OSP z terenu gminy Kamienna Góra uczestniczyli w szkoleniu medycznym, które odbyło się w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Pisarzowicach.

Druhowie przypomnieli sobie techniki ewakuacji poszkodowanych przy użyciu deski ortopedycznej, noszy płachtowych, podbieraków, noszy próżniowych oraz zaprezentowana została kamizelka KED. Ratownik medyczny przypomniał zasady zakładania kołnierzy ortopedycznych.
Kolejne zajęcia odbędą się z ratownictwa lodowego, ratownictwa technicznego oraz z zakresu ratownictwa medycznego. Te ostatnie zajęcia odbędą się w każdej z jednostek.
Jednostki otrzymały do swojego wyposażenia kamizelkę KED.
W zajęciach uczestniczyli druhowie z OSP Pisarzowice, OSP Janiszów, OSP Ogorzelec, OSP Leszczyniec i OSP Ptaszków.

Szkolenie prowadzone jest z Programu 5000+. Dotacja przyznana została przez MSWiA.


Kamizelka Kendricka (KED) – specjalny rodzaj kamizelki stabilizującej rannego używanej przy podejrzeniu urazów kręgosłupa w celu zabezpieczenia poszkodowanego w trakcie transportu. Można ją użyć w miejscach, gdzie dostęp do poszkodowanego jest ograniczony i nie ma możliwości wykorzystania deski ortopedycznej. Kamizelka Kendricka może być również pomocna przy stabilizacji urazów w obrębie kości udowej i miednicy

Kategoria: