Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

2020

15 stycznia 2020 roku druh z naszej jednostki przeprowadził pogadankę na temat funkcjonowania straży pożarnej w Zespole Szkół w Pisarzowicach. Druh spotkał się z uczniami klasy piątej podczas lekcji wychowawczej.

Jedenasto- i dwunastolatkowie zapoznani zostali z funkcjonowaniem OSP i PSP, poznali podstawowe umundurowanie strażaka, a także część sprzętu. Poznali trójkąt spalania, czujkę dymu. Dowiedzieli się dlaczego potrzebne są hydranty, a także skąd strażacy biorą wodę do gaszenia pożarów. Jednym z poruszanych tematów były zadania strażaków, które nie kończą się tylko na ochronie przeciwpożarowej. 

Młodzież zaproszona została do wstąpienia do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Kategoria: