Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

2018


24 kwietnia 2018 nasza jednostka została zadysponowana do Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a odbyły się ćwiczenia.

Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze wzbogacili się o nową pompę. Idealnym obiektem do przetestowania wydajności i możliwości pompy okazał się zbiornik położony przy DPSie. strażacy z PSP Kamienna Góra oraz OSP Pisarzowice założyli kilka scenariuszy pobierania i podawania prądu wody. Druhowie z naszej jednostki uczyli się zarówno sposobu rozstawienia jak i obsługi pompy.
Ćwiczenia zakończyły się osiągnięciem zamierzonego celu.

Kategoria: