Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

2018

Dzisiaj (środa, 31 stycznia 2018) radni gminy Kamienna Góra podjąć mają uchwałę w sprawie zabezpieczenia 350 tysięcy złotych na zakup nowego średniego wozu ratowniczo- pożarniczego dla OSP Pisarzowice. Głosowanie odbędzie się około 14:00.

Aktualizacja:
W wyniku głosowania uchwała intencyjna została przyjęta przez radnych. Radni byli prawie jednogłośni. Jedynie radna z Leszczyńca, Teresa Ciszek wstrzymała się od głosowania. 

Zabezpieczenie finansowe potrzebne jest aby gmina mogła ubiegać się o 50% dofinansowania do zakupu wozu przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. Jak zapewnia wójt w przypadku podjęcia uchwały przez radnych wniosek jeszcze dzisiaj zostanie złożony przez Komendę Powiatową w Kamiennej Górze do Komendy Wojewódzkiej i dalej do Komendy Głównej PSP. Wnioski o dofinansowanie, a tym samym zwiększenie funduszy na zakup złożone mają być również m.in. do Ministerstwa Środowiska czy Fundacji Orlen.


Na początku Sesji z apelem o podjęcie uchwały intencyjnej zwrócił się prezes OSP Pisarzowice Stanisław Krok. Prezes przypomniał, że nasza jednostka działa na terenie pięciu wsi: Czarnowa, Raszowa, Szarocina, Rędzin i Pisarzowic. Radny z Pisarzowic Jan Łepski dopowiedział, że jednostka często działa też na terenie miasta Kamienna Góra.


W ostatnich latach nasz wóz, Star 244 z 1989 roku, przeszedł szereg napraw. Część udało się wykonać własnymi siłami – naprawy blacharskie, naprawy schowków czy montaż oświetlenia. Inne naprawy, głównie mechaniki musiały być zlecane „na zewnątrz” co rodzi koszty. Prezes chcąc uświadomić powagę uchwały zadał pytanie – czy tym razem dojedziemy do akcji? – nawiązując do zeszłorocznej awarii wozu w trakcie dojazdu do zdarzenia.


Niestety stary wóz nie zapewnia już bezpieczeństwa ratownikom oraz poszkodowanym do których jedzie.


Wójt gminy Patryk Straus dopowiedział że tak jak prowadząc własne gospodarstwo domowe czasami lepiej kupić nowy sprzęt niż ciągle naprawiać i wydawać pieniądze. Wójt zwrócił uwagę, że obecnie minimum na zakup nowego średniego wozu to 700 000 złotych. Stąd też uchwała mówiąca o 350 tysiącach jako wkład własny gminy.


Radna Teresa Ciszek pytała prezesa czy Star został już naprawiony. Prezes poinformował, że „pojazd jeździ”.


Z terenu powiatu kamiennogórskiego wniosek do KP PSP złożyła już gmina Lubawka na zakup średniego wozu dla OSP Lubawka. Ta jednostka jest jednak w KSRG i najprawdopodobniej będzie procedowana w innym konkursie.

Ostatecznie uchwała intencyjna o zabezpieczeniu 350 tysięcy złotych w budżecie gminy radni podjęli prawie jednogłośnie. Jedynie radna z Leszczyńca, Teresa Ciszek, wstrzymała się od głosowania. Radnym głosującym za uchwałą serdecznie dziękujemy. Radni, którzy zagłosowali za przyznaniem funduszy na nowy wóz: Kamil Gembalski (Ogorzelec), Jan Łepski (Pisarzowice), Józefa Rekieć (Szarocin), Joanna Cebula (Pisarzowice), Wiesław Owsianka (Raszów), Piotr Pawlik (Janiszów), Dorota Potoniec (Przedwojów), Andrzej Bilman (Ptaszków, Dębrznik), Radosław Oblicki (Jawiszóe, Olszyny), Robert Mikołajczyk (Krzeszów), Stanisław Wondołowski (Krzeszów, Kazimierz Ogorzałek (Lipienica), Irena Ruman (Dobromyśl, Gorzeszów, Kochanów, Krzeszów) i Ewa Kwiecińska (Czadrów).


 

Kategoria: