Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

2018

Zgodnie z przepisami 9 lutego 2019 roku odbyło się Walne Zebranie członków OSP w Pisarzowicach podsumowujące ubiegły rok.

Zebranie rozpoczęło się uczczeniem druhów, którzy odeszli na wieczny odpoczynek w 2018 roku – Mariana Skutnika i Jana Młodzianowskiego.
Wśród zaproszonych gościł był wójt gminy Kamienna Góra Patryk Straus, członek prezydium wojewódzkiego Jan Kasprzyk, Prezes Zarządu Gminnego OSP Piotr Respondek oraz pełniący funkcję do końca grudnia 2018 komendant gminny OSP Zdzisław Cebula. W imieniu Komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej na zebranie przybył aspirant sztabowy Piotr Krupa.
Druhowie z naszej jednostki byli jednomyślni przy zatwierdzaniu sprawozdania z działalności i finansowego za 2018 rok. Zarząd otrzymał absolutorium. Warto przypomnieć, że rok 2018 był bardzo trudny dla naszej jednostki. Zakup nowego wozu ratowniczo-gaśniczego to praca od stycznia, kiedy rozpoczął się montaż finansowy, przez miesiące szykowania specyfikacji, przetargu, aż po grudzień kiedy samochód dojechał do jednostki. Drugi dużym przedsięwzięciem był remont remizy robiony głównie w czynie społecznym. Według wyliczeń dzięki pracy ochotników udał się zaoszczędzić około 22 tysiące złotych netto. Nasza jednostka również organizowała obóz dla MDP.
W dalszej części zatwierdzony został plan działalności i plan finansowy na 2019 rok.
Druhowie podjęli decyzje dotyczącą starego wozu STAR 244. Jak tłumaczył wójt gminy od początku rozmowy dotyczyły wymiany starego na nowy wóz. Gminie zależy aby kupować nowe wozy, które będą zastępować stary sprzęt. Druhowie zgodzili się z wójtem i uchwalili powierzenie realizacji sprzedaży Stara zarządowi.

Miejsca działań oraz spis zdarzeń z 2018 roku

Podziękowanie za remont remizy

Kategoria: