W dniu 8 września 2018 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze rozpoczął się kurs na Dowódców OSP.

W kursie brało udział czerech druhów z OSP Pisarzowice: (na zdjęciu od lewej strony) Mariusz Zieliński, Marcin Skrzypiec, Paweł Krok i Sebastian Pasiut. Wszyscy zdali egzamin końcowy przeprowadzony w dniu 16 września 2018.

Warunkiem przyjęcia na szkolenie dowódców OSP jest spełnienie poniższych wymagań:
1. zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP (część II) lub spełnienie równorzędnych wymagań,
2. zaświadczenie ukończenia kursu ratownictwa technicznego strażaków ratowników OSP,
3. świadectwo ukończenia co najmniej zasadniczej szkoły zawodowej,
4. co najmniej 3-letni staż strażaka ratownika OSP,
5. skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy,
6. zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,
7. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.