Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

2018

30 sierpnia 2018 podczas Zebrania Wiejskiego Sołectwa Pisarzowice uchwalany był Fundusz Sołecki dla Pisarzowic na 2019 rok.

W wyniku głosowania, zgromadzeni mieszkańcy sołectwa, przyznali na rok 2019 rok kwotę 4 200 złotych dla OSP Pisarzowice na zakup nowych hełmów strażackich.
Za przychylność mieszkańców serdecznie dziękujemy.

Kategoria: