Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

2018

10 sierpnia 2018 w Urzędzie Gminy Kamienna Góra odbyło się otwarcie ofert na zakup średniego wozu dla OSP Pisarzowice.

Urząd Gminy został pełnomocnikiem do przeprowadzenia przetargu w imieniu jednostki.

Jako zamawiający, OSP Pisarzowice dysponuje kwotą 750 000 złotych na zakup nowego pojazdu. 

Do przetargu stanęły dwie firmy:
Moto Truck proponując cenę 809 340 złotych oraz 24 miesiące gwarancji na pojazd marki Man
Autobagi proponując cenę 738 000 złotych oraz 48 miesięcy gwarancji na pojazd marki Kamaz

Zgodnie z procedurą przewidzianą przez Prawo Zamówień Publicznych po jawnej części przetargu (otwarciu ofert) następuje teraz część niejawna, czyli praca komisji konkursowej. Komisja oceni poprawność złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym. Na tej podstawie powstanie lista rankingowa, która wyłoni dostawce. Dopiero wtedy nastąpić może podpisanie umowy.

Zgodnie z warunkami przetargu dostawa pojazdu ma nastąpić do 15 listopada 2018 roku. W celu zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia, zamawiający wymaga aby dostawca w ostatnich 3 latach dostarczył minimum 2 średnie samochody pożarnicze do innych jednostek. 
Kryteria oceny ofert:
Kryterium I - cena dostawy samochodu pożarniczego - znaczenie 60%,
Kryterium II - gwarancja na podwozie samochodu pożarniczego znaczenie 20%
Kryterium III - gwarancja na zabudowę pożarniczą – znaczenie 10%
Kryterium IV - całkowity jednostkowy koszt obowiązkowego rocznego przeglądu w okresie gwarancji i na koniec okresu gwarancyjnego znaczenie 10%.

Więcej o przetargu wraz ze specyfikacją

o uchwale intencyjnej podjętej w styczniu

30 tysięcy od Sejmiku

Dotacja z MSWiA

Man - fot mototruck.pl

9 sierpnia nastąpiło otwarcie ofert na zakup średniego pojazdu dla OSP Lubawka. Do przetargu zgłosiła się tylko firma reprezentująca Kamaza

Kategoria: