Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Zarząd OSP w Pisarzowicach zawiadamia,

że w dniu 11.02.2017 o godzinie 16:00

w Domu Kultury w Pisarzowicach odbędzie się

 zebranie sprawozdawcze za rok 2016.

Prosimy o punktualne przybycie.