Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

2017

Od 9 listopada 2017 roku pięciu druhów z naszej jednostki uczestniczy w kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Co szczególnie cieszy to frekwencja i zaangażowanie druhów z naszej jednostki, który stanowią połowę wszystkich kursantów. Pozostali kursanci pochodzą z jednostek z Janiszowa, Leszczyńca, Ptaszkowa i Krzeszowa.
Kurs pozwala na uzyskanie tytułu „Ratownika” zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym i tym samym uzyskanie najwyższego możliwego stopnia przeszkolenia w zakresie ratownictwa, który dostępny jest dla osób nie posiadających wykształcenia medycznego.

Kurs pierwszej pomocy obejmuje swoim zakresem najważniejsze elementy pierwszej pomocy, które mogą być przydatne w codziennych sytuacjach.
Głównym celem Kursu jest przygotowanie jego uczestników do realizacji zaawansowanych i skoordynowanych działań ratowniczych i terapeutycznych od momentu wypadku (zdarzenia zagrożenia życia) do czasu przekazania osób poszkodowanych jednostkom Pogotowia Ratunkowego.
Na koniec trzytygodniowego kursu odbędzie się egzamin teoretyczny oraz praktyczny.

 

Kategoria: