Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

2017

Dzieje OSP Pisarzowice sięgają 1945 roku. Przez lata powstawały sprawozdania z działalności jednostki, a w latach 1995-1998 spisywana była kronika.

Niniejsza strona powstała 01.01.2017 roku. Strona jest częścią Kroniki, która powstaje w tradycyjnej, papierowej, formie.

Kronika będzie na bieżąco aktualizowana opisując m.in. akcje prowadzone przez druhów z jednostki, zawody w których brać będą nasi członkowie, czy wydarzeń kulturalnych, szkoleń związanych z OSP Pisarzowice.

W miarę możliwości, kronikarz starał się będzie odtwarzać wydarzenia z przeszłości OSP Pisarzowice.

Historia OSP Pisarzowice zaczyna się w 1945 roku kiedy na sprzęcie pozostawionym przez okupanta zaczęła działać straż. Sikawka ręczna z zaprzęgiem konnym, węże parciane, kilka prądownic i bosaki stanowiły pierwsze wyposażenie. Założycielami jednostki byli: Kazimierz Janula, Józef Marszałek, Jan Rudzki, Marian Gryźniak, Antoni Tokarczyk.

Pierwszym Komendantem był Kazimierz Hanula. Od 1948 roku funkcję tę przejął Stanisław Legutko.

W latach 60-tych z własnych funduszy zakupiono samochód marki Lublin, później Star-24, Star-24 beczkowóz. W 1989 roku do jednostki trafił Star-244 GBM, który jest na stanie jednostko do dzisiaj.

W 1969 roku założona została Żeńska Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Dowódcą została Teresa Mościsko. W 1990 roku drużyna została reaktywowana i pieczę nad nią przejęła druhna Agnieszka Cebula

W 1994 roku podjęto uchwałę o ufundowaniu sztandaru dla jednostki. Sztandar został poświęcony, wręczony i odznaczony Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa dnia 17 czerwca 1995 roku.

Obecnie naczelnikiem jednostki jest Tomasz Niezgoda, a prezesem Stanisław Krok.

Kategoria: