Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

2017

Członkowie OSP Pisarzowice wyrazili chęć powołania Przedszkolnej Grupy Pożarniczej. Podczas Zebrania Sprawozdawczego, które odbyło się w sobotę (11 lutego) podjęto uchwałę o objęciu drużyny patronatem. 

Drużyna powstanie dzięki zaangażowaniu druhny Katarzyny Krok, druha Bartłomieja Łukasika oraz druha Zdzisława Cebuli

Obecnie trwają jeszcze ustalenia szczegółów współpracy z dyrekcją Zespołu Szkół w Pisarzowicach.  Drużyna najprawdopodobniej zacznie działać po feriach zimowych. 

Kategoria: