Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

2016

Trzech druhów z naszej jednostki uczestniczyło w szkoleniu podstawowym organizowanym przez PSP w Kamiennej Górze.

W zajęciach uczestniczy 33 druhów z jednostek z terenu powiatu kamiennogórskiego oraz z Borówna. Ochotnicy uczestniczą w zajęciach teoretycznych i praktycznych. Poznają zasady ratownictwa m.in. technicznego, chemicznego, powodziowego. Młodzi strażacy będą również umieć gasić pożary i udzielać pomocy poszkodowanym. Część zajęć odbywa się w Wałbrzychu w komorze dymowej.

Po zakończeniu szkolenia druhowie przystąpią do egzaminów. Po ich zdaniu będą mogli uczestniczyć w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Szkolenie podstawowe to pierwszy etap poznawania strażackiego rzemiosła. W przyszłości druhowie będą uczestniczyć w kolejnych, specjalistycznych szkoleniach.

Kategoria: