Od lipca 2017 nowe zasady segregowania odpadów

Informujemy, że od miesiąca lipca 2017 r., zaczną obowiązywać jednakowe dla całego kraju ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH. Nowe przepisy wprowadzają model selektywnego zbierania odpadów „u źródła” czyli bezpośrednio w budynkach wielorodzinnych, domach jednorodzinnych czy miejscach, gdzie powstają odpady, w podziale na pięć frakcji: szkło, papier (w tym tektura), metale, tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające biodegradacji.     

Czytaj więcej: Od lipca 2017 nowe zasady segregowania odpadów

Wspólna przestrzeń - wspólna wartość

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia Nr 8/2017 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 21 lutego 2017 r., ogłoszony został konkurs pn. "Wspólna Przestrzeń - Wspólna Wartość", adresowany do sołectw i ich mieszkańców. Przedmiotem tego konkursu jest wsparcie projektów zgłaszanych przez sołectwa gminy Kamienna Góra w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej, w tym centrów wsi (np. poprzez budowę miejsc służących integracji i rekreacji mieszkańców). Jako element projektu mogą być także wspierane wydarzenia kulturalne lub sportowo-rekreacyjne promujące gminę i sołectwo.

Czytaj więcej: Wspólna przestrzeń - wspólna wartość

Linie oświetleniowe

Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 788, ze zm.), oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 23, ze zm.),

z a w i a d a m i a, że w dniu 20.02.2017 r. zostało wszczęte postępowania administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii oświetleniowej planowanej do realizacji na działkach nr 609 i 612/10 we wsi Pisarzowice.

Czytaj więcej: Linie oświetleniowe

Postępowanie w sprawie CBK

Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 778, ze zm.), oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 23, ze zm.),

z a w i a d a m i a, że w dniu 27.02.2017 r. zostało wszczęte postępowania administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie dachów i stropodachów (wraz z ociepleniem), zadaszenie schodów, budynku Domu Kultury i Biblioteki, wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych, obejmującej utwardzenie terenu, oświetlenie zewnętrzne, montaż zbiornika na gaz płynny dla kotła c.o., planowanych do realizacji na działkach nr 629/2, 630, 631, 632, 633, 634 we wsi Pisarzowice.

Czytaj więcej: Postępowanie w sprawie CBK