Nr 15 (15) Informacje Dolnośląskie, Nowy tygodnik ziemi kamiennogórskiej. 25.07.2019