Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Turawa 2018

W sobotę rozpoczęły się prawdziwe zajęcia pożarnicze. Na terenie ośrodka ustawiony został tor zgodny z regulaminem CTiF.

Drużyny przez cały dzień ćwiczyły na kolejnych stacjach. Druhowie pokazywali jak rozwijać węże, tłumaczyli jak podłączać odcinki do rozdzielaczy. Każdy mógł zapoznać się z pracą hydronetek m.in. podczas zabawy „mama, tata, dziecko” (czytaj więcej o zabawie). Na innych stanowiskach dzieci i młodzież grały w kręgle strażackie, poznawali tajniki musztry. Ciekawym doświadczeniem dla dzieci i młodzieży były zajęcia z muzykoterapii podczas których młodzi strażacy uczyli się m.in. grać na różnych instrumentach.

Kategoria: