Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Pobierz program do rozliczenia PIT za 2016 rok z ustawionymi domyślnie danymi do przekazania 1% na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Pamiętaj aby dopisać w celu szczegółowym nazwy jednostki - OSP Pisarzowice, gmina Kamienna Góra

Czytaj więcej: 1% - program za 2016

Informujemy, że od miesiąca lipca 2017 r., zaczną obowiązywać jednakowe dla całego kraju ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH. Nowe przepisy wprowadzają model selektywnego zbierania odpadów „u źródła” czyli bezpośrednio w budynkach wielorodzinnych, domach jednorodzinnych czy miejscach, gdzie powstają odpady, w podziale na pięć frakcji: szkło, papier (w tym tektura), metale, tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające biodegradacji.     

Czytaj więcej: Od lipca 2017 nowe zasady segregowania odpadów

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia Nr 8/2017 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 21 lutego 2017 r., ogłoszony został konkurs pn. "Wspólna Przestrzeń - Wspólna Wartość", adresowany do sołectw i ich mieszkańców. Przedmiotem tego konkursu jest wsparcie projektów zgłaszanych przez sołectwa gminy Kamienna Góra w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej, w tym centrów wsi (np. poprzez budowę miejsc służących integracji i rekreacji mieszkańców). Jako element projektu mogą być także wspierane wydarzenia kulturalne lub sportowo-rekreacyjne promujące gminę i sołectwo.

Czytaj więcej: Wspólna przestrzeń - wspólna wartość

W niedzielę 12 marca w potyczce sparingowej w Sędzisławiu starli się piłkarze miejscowego Lesku oraz Kwarcu Pisarzowice. Do przerwy goście prowadzili już 5:0, natomiast drugą odsłonę 3:2 wygrali gospodarze. 

Czytaj więcej: Wygrana z Leskiem

Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 788, ze zm.), oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 23, ze zm.),

z a w i a d a m i a, że w dniu 20.02.2017 r. zostało wszczęte postępowania administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii oświetleniowej planowanej do realizacji na działkach nr 609 i 612/10 we wsi Pisarzowice.

Czytaj więcej: Linie oświetleniowe

Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 778, ze zm.), oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 23, ze zm.),

z a w i a d a m i a, że w dniu 27.02.2017 r. zostało wszczęte postępowania administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie dachów i stropodachów (wraz z ociepleniem), zadaszenie schodów, budynku Domu Kultury i Biblioteki, wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych, obejmującej utwardzenie terenu, oświetlenie zewnętrzne, montaż zbiornika na gaz płynny dla kotła c.o., planowanych do realizacji na działkach nr 629/2, 630, 631, 632, 633, 634 we wsi Pisarzowice.

Czytaj więcej: Postępowanie w sprawie CBK

Co roku kiedy tylko pierwsze promienie słoneczne sprawiają, że trawa staje się bardzo łatwym materiałem palnym apelujemy o rozwagę oraz zrozumienie, że niszczenie ekosystemu przez wypalanie nie przynosi żadnych korzyści. Mitem jest to, że wypalanie traw użyźnia glebę... Pamiętajmy, że ogień stanowi zagrożenie zarówno dla ludzi i mienia jak i organizmów żyjących na łąkach.

Czytaj więcej: Informacja dotycząca wypalania traw

Uszkodzony samochód zsuwa się wprost na strażaka z lawety. Pamiętajcie aby zawsze mieć oczy dookoła głowy.

Film zarejestrowany przez OSP Wieprz podczas działań ratowniczych przy kolizji na ul. Nideckiej, zsuwające się uszkodzone auto z źle zabezpieczonej lawety, omal nie raniło druha.