Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia Nr 8/2017 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 21 lutego 2017 r., ogłoszony został konkurs pn. "Wspólna Przestrzeń - Wspólna Wartość", adresowany do sołectw i ich mieszkańców. Przedmiotem tego konkursu jest wsparcie projektów zgłaszanych przez sołectwa gminy Kamienna Góra w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej, w tym centrów wsi (np. poprzez budowę miejsc służących integracji i rekreacji mieszkańców). Jako element projektu mogą być także wspierane wydarzenia kulturalne lub sportowo-rekreacyjne promujące gminę i sołectwo.

Czytaj więcej: Wspólna przestrzeń - wspólna wartość

W niedzielę 12 marca w potyczce sparingowej w Sędzisławiu starli się piłkarze miejscowego Lesku oraz Kwarcu Pisarzowice. Do przerwy goście prowadzili już 5:0, natomiast drugą odsłonę 3:2 wygrali gospodarze. 

Czytaj więcej: Wygrana z Leskiem

Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 788, ze zm.), oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 23, ze zm.),

z a w i a d a m i a, że w dniu 20.02.2017 r. zostało wszczęte postępowania administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii oświetleniowej planowanej do realizacji na działkach nr 609 i 612/10 we wsi Pisarzowice.

Czytaj więcej: Linie oświetleniowe

Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 778, ze zm.), oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 23, ze zm.),

z a w i a d a m i a, że w dniu 27.02.2017 r. zostało wszczęte postępowania administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie dachów i stropodachów (wraz z ociepleniem), zadaszenie schodów, budynku Domu Kultury i Biblioteki, wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych, obejmującej utwardzenie terenu, oświetlenie zewnętrzne, montaż zbiornika na gaz płynny dla kotła c.o., planowanych do realizacji na działkach nr 629/2, 630, 631, 632, 633, 634 we wsi Pisarzowice.

Czytaj więcej: Postępowanie w sprawie CBK

Co roku kiedy tylko pierwsze promienie słoneczne sprawiają, że trawa staje się bardzo łatwym materiałem palnym apelujemy o rozwagę oraz zrozumienie, że niszczenie ekosystemu przez wypalanie nie przynosi żadnych korzyści. Mitem jest to, że wypalanie traw użyźnia glebę... Pamiętajmy, że ogień stanowi zagrożenie zarówno dla ludzi i mienia jak i organizmów żyjących na łąkach.

Czytaj więcej: Informacja dotycząca wypalania traw

Uszkodzony samochód zsuwa się wprost na strażaka z lawety. Pamiętajcie aby zawsze mieć oczy dookoła głowy.

Film zarejestrowany przez OSP Wieprz podczas działań ratowniczych przy kolizji na ul. Nideckiej, zsuwające się uszkodzone auto z źle zabezpieczonej lawety, omal nie raniło druha.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kamiennej Górze przypomina o rozpoczynającym się sezonie wzmożonej aktywności kleszczy. W związku ze zwiększeniem ryzyka ukąszenia przez kleszcze, przekazujemy kilka przydatnych informacji i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności:

Czytaj więcej: Uwaga na kleszcze