Straż Pożarna Pisarzowice

Email: admin@strazpisarzowice.pl

Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 788, ze zm.), oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 23, ze zm.),

z a w i a d a m i a, że w dniu 20.02.2017 r. zostało wszczęte postępowania administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii oświetleniowej planowanej do realizacji na działkach nr 609 i 612/10 we wsi Pisarzowice.

Czytaj więcej: Linie oświetleniowe

Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 778, ze zm.), oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 23, ze zm.),

z a w i a d a m i a, że w dniu 27.02.2017 r. zostało wszczęte postępowania administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie dachów i stropodachów (wraz z ociepleniem), zadaszenie schodów, budynku Domu Kultury i Biblioteki, wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych, obejmującej utwardzenie terenu, oświetlenie zewnętrzne, montaż zbiornika na gaz płynny dla kotła c.o., planowanych do realizacji na działkach nr 629/2, 630, 631, 632, 633, 634 we wsi Pisarzowice.

Czytaj więcej: Postępowanie w sprawie CBK

Co roku kiedy tylko pierwsze promienie słoneczne sprawiają, że trawa staje się bardzo łatwym materiałem palnym apelujemy o rozwagę oraz zrozumienie, że niszczenie ekosystemu przez wypalanie nie przynosi żadnych korzyści. Mitem jest to, że wypalanie traw użyźnia glebę... Pamiętajmy, że ogień stanowi zagrożenie zarówno dla ludzi i mienia jak i organizmów żyjących na łąkach.

Czytaj więcej: Informacja dotycząca wypalania traw

Uszkodzony samochód zsuwa się wprost na strażaka z lawety. Pamiętajcie aby zawsze mieć oczy dookoła głowy.

Film zarejestrowany przez OSP Wieprz podczas działań ratowniczych przy kolizji na ul. Nideckiej, zsuwające się uszkodzone auto z źle zabezpieczonej lawety, omal nie raniło druha.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kamiennej Górze przypomina o rozpoczynającym się sezonie wzmożonej aktywności kleszczy. W związku ze zwiększeniem ryzyka ukąszenia przez kleszcze, przekazujemy kilka przydatnych informacji i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności:

Czytaj więcej: Uwaga na kleszcze

Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. Od pokoleń wśród wielu ludzi panuje bowiem przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Jest to jednak całkowicie błędne myślenie. Rzeczywistość wskazuje, że wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym – ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Wypalanie traw jest również przyczyną wielu pożarów, które niejednokrotnie prowadzą niestety także do wypadków śmiertelnych. Rocznie w tego rodzaju zdarzeniach śmierć ponosi kilkanaście osób.

Czytaj więcej: Stop Pożarom Traw

W ostatnim czasie coraz więcej mówi się o tym, że rutynowe stosowanie kołnierzy i desek ortopedycznych u pacjentów urazowych może nieść ze sobą pewne zagrożenia i potencjalne powikłania. Na zachodzie niektóre jednostki ratunkowe zaczęły zmieniać wewnętrzne protokoły, np. nakazując transportowanie poszkodowanych po urazie na noszach karetkowych po uprzednim zdjęciu ich z deski ortopedycznej.

Czytaj więcej: Ewakuacja poszkodowanego z pojazdu – czy na pewno robimy to dobrze?