Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU
Nr 24
  Stopień zagrożenia: 2

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB we Wrocławiu 
Obszar: Województwo dolnośląskie - zlewnie dopływów Odry 
Ważność: od 2017-07-24 18:00:00 do 2017-07-25 18:00:00
Przebieg: Prognozowane intensywne opady deszczu będą powodowały wzrosty stanów wody do strefy wody średniej, lokalnie wysokiej. Tempo wzrostów będzie zależało od natężenia opadów. Prognozuje się wzrosty od 20 do 50 cm, lokalnie możliwe wyższe. Na rzekach, szczególnie górskich i podgórskich, mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze.
Prawdopodobieństwo: 85%
Uwagi: Brak
Czas wydania: 2017-07-24 14:45:00
Synoptyk: Kinga Strońska 

2
 

OSTRZEŻENIE Nr 68
  • Intensywne opady deszczu/2

Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od 2017-07-24 18:00:00 do 2017-07-25 08:00:00
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 35 mm do 50 mm, lokalnie 60 mm.
Prawdopodobieństwo: 90% (Intensywne opady deszczu)
Uwagi: Brak.
Czas wydania: 2017-07-24 11:47:00
Synoptyk: Maria Orawczak
Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu

OSTRZEŻENIE Nr 67
  • Burze z gradem/1

Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od 2017-07-23 10:00:00 do 2017-07-23 22:00:00
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm, oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo: 80% (Burze z gradem)
Uwagi: Brak.
Czas wydania: 2017-07-23 06:28:00
Synoptyk: Michał Mercik
Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu

OSTRZEŻENIE Nr 66

Burze/1

 

Obszar: województwo dolnośląskie

Ważność: od 2017-07-22 18:30:00 do 2017-07-23 01:30:00

Przebieg: Obserwuje się i pognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 35 mm, oraz porywami wiatru do 70 km/h. Możliwy grad. Komórki burzowe przemieszczają sięie z zachodu na wschód województwa

Prawdopodobieństwo: 80% (Burze)

Uwagi: Brak.

Czas wydania: 2017-07-22 18:27:00

Synoptyk: Krzysztof Jania

Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

 

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU
Nr 21
  Stopień zagrożenia: 1

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB we Wrocławiu 
Obszar: Województwo dolnośląskie - zlewnie dopływów środkowej Odry 
Ważność: od 2017-07-22 17:00:00 do 2017-07-24 07:00:00
Przebieg: Na obszarach występowania prognozowanych opadów o charakterze burzowym, przewiduje się lokalne i na ogół krótkotrwałe wzrosty stanów wody do strefy wody średniej i wysokiej. Zjawisko może mieć gwałtowny charakter szczególnie na mniejszych ciekach górskich i podgórskich oraz w zlewniach silnie zurbanizowanych. Niewykluczone są lokalne przekroczenia stanów ostrzegawczych. 
Prawdopodobieństwo: 80%
Uwagi: Brak
Czas wydania: 2017-07-22 14:52:00
Synoptyk: Kamila Głowinkowska 

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU
Nr 20
  Stopień zagrożenia: 1

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB we Wrocławiu 
Obszar: Województwo dolnośląskie
Ważność: od 2017-07-20 13:00:00 do 2017-07-21 00:00:00
Przebieg: W rejonach występowania prognozowanych opadów o charakterze burzowym stany wody będa podnosiły się do strefy wody średniej, lokalnie wysokiej. Lokalnie, szczególnie w zlewniach górskich i podgórskich oraz w zlewniach silnie zurbanizowanych, wzrosty mogą być gwałtowne. Niewykluczone są lokalne przekroczenia stanów ostrzegawczych.
Prawdopodobieństwo: 85%
Uwagi: Brak
Czas wydania: 2017-07-20 11:16:00
Synoptyk: Elżbieta Daniluk