Straż Pożarna Pisarzowice

Email: admin@strazpisarzowice.pl

Inne informacje

Aż ośmiu chętnych złożyło dokumenty w naborze do KP PSP w Kamiennej Górze. Na razie komisja oceniła przedstawione dokumenty przez kandydatów przyznając punkty rekrutacyjne.

Kategoria: