Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Jestem studentką kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Piszę pracę inżynierską na temat „Oceny funkcjonowania systemu informowania, ostrzegania i alarmowania na wybranym obszarze powiatu kamiennogórskiego”. Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, na podstawie której będę mogła ocenić zagrożenia występujące na terenie powiatu. Zapewniam, o poufności uzyskanych wyników. Proszę o udzielenie wiarygodnych odpowiedzi na pytania zawarte w poniższej ankiecie:

Czytaj więcej: Oceny funkcjonowania systemu informowania, ostrzegania i alarmowania na wybranym obszarze powiatu...

Jesień to czas, kiedy zaczynamy użytkować piece i korzystamy z urządzeń dogrzewających pomieszczenia. Niestety niewłaściwe użytkowanie może doprowadzić do narażenia życia i zdrowia ludzkiego oraz utraty dorobku. Kamiennogórscy policjanci radzą, by kontrolować stan pieców i urządzeń, a także dostosować pomieszczenie do prawidłowego ich działania, by w ten sposób ochronić siebie i najbliższych przed zagrożeniami.

Czytaj więcej: Bądź czujny- ostrzeżenie przed czadem