16 lutego 1964 roku odbyło się Walne Zebranie członków OSP Pisarzowice podsumowujące rok 1963 oraz zatwierdzający plan działania na 1964 rok.

Protokol 1964

Protokol 1964

Sprawozdanie za 1963

Sprawozdanie za 1963

Sprawozdanie za 1963

Plany na 1964 ror

Plany na 1964 rok

Plany na 1964 rok