Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

Z a w i a d o m i e n i e

         Podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 lutego 2016 r. (środa) o godzinie 10 00w sali narad Urzędu Gminy w Kamiennej Górze ul. Al. Wojska Polskiego 10 (III piętro) - odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra z następującym porządkiem obrad:

Czytaj więcej: XVIII Sesja Rady Gminy