Podsumowanie video II Manewrów Medycznych jednostek OSP gminy Kamienna Góra z dnia 28-30.09.2018.

część 1:

część 2:

 cały materiał:


Więcej informacji:
I dzień 
II dzień 
III dzień

powiatowa.info - Strażackie manewry

video


TAK BYŁO PODCZAS I MANEWRÓW MEDYCZNYCH OSP W 2017 ROKU:
Manewry I dzień
Manewry II dzień
Galeria zdjęć:
I dzień
II dzień 
MDP - pozoranci
Filmy:
Zbieracz Kasztanów I
Zbieracz Kasztanów II
Ciężarna
Dziecko pod gruzem
Wisielec
W mediach:
powiatowa.info - Koniec ćwiczeń
powiatowa.info - Strażackie manewry