Straż Pożarna Pisarzowice

Email: admin@strazpisarzowice.pl

W dniu 19 lipca 2018 radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego podczas XLIX Sesji przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom na realizację projektów wyłonionych w ramach konkursu pn. "Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2018".

Czytaj więcej: 30 000 zł