Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

1,5 procent dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisarzowicach

Do jednostki dotarł sprzęt zakupiony dzięki kampanii 1% podatku za 2021 rok. 

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.

Za 1% podatku udało się nabyć:

- hydronetkę plecakową

- 4 mikrofonogłośniki 

- 1 hełm strażacki

Kategoria: