Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

1,5 procent dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisarzowicach

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP rozliczył 1% podatku za 2019 rok. Nasza jednostka ma do wydania 1 931, 88 zł

Wszystkim darczyńcom SERDECZIE DZIĘKUJEMY.

Wysokość otrzymanych środków przez jednostki z terenu powiatu kamiennogórskiego:

Gmina Kamienna Góra
OSP Krzeszów – 490,88 zł
OSP Leszczyniec – 171,96 zł
OSP Ogorzelec – 610,73 zł
OSP Pisarzowice – 1 931, 88 zł
OSP Ptaszków – 481,53 zł

Gmina Lubawka
OSP Lubawka – 513,83 zł
OSP Chełmsko Śląskie - 1 167,82 zł
OSP Jarkowice – 189,21 zł
OSP Miszkowice – 37,83 zł

Gmina Marciszów
OSP Marciszów – 642,69 zł
OSP Pastewnik – 595,68 zł

 


1% dla OSP Pisarzowice

Numer KRS: 0000116212

Cel: OSP Pisarzowice, gmina Kamienna Góra

Co to jest 1%?
1% – tak w skrócie mówimy o 1% podatku dochodowego osób fizycznych, który od 2004 roku podatnicy mogą przekazywać organizacjom pożytku publicznego (OPP).
1% to jedna setna część podatku dochodowego od osób fizycznych, którą podatnik może przekazać wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.
1% jest jednym z przywilejów, które przysługują organizacjom pożytku publicznego.
Możliwość przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wprowadziła ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2003 r., a konkretne przepisy określające, kto i jak może przekazać 1% podatku znajdują się w ustawie o podatku dochodowym osób fizycznych.
1% nie jest darowizną ani ulgą.
Można powiedzieć, że ze społecznego punktu widzenia możliwość przekazywania 1% podatku organizacjom OPP jest przejawem demokracji bezpośredniej. Dzięki niemu każdy polski podatnik może samodzielnie zadecydować, do kogo trafi część podatku dochodowego, który powinien zapłacić państwu. Korzystając z tej możliwości, "wspomagamy" ministra finansów w dystrybucji środków publicznych. Jeśli nie zdecydujemy się na przekazanie 1% organizacji pożytku publicznego, podatek za dany rok trafi do „wspólnego worka”, którego przeznaczeniu decyduje rząd i sejm.
Z prawno-podatkowego punktu widzenia 1% to pieniądze należne państwu, które i tak podatnik musi "oddać". Przekazując 1% podatku dochodowego, nie dysponujemy zatem własnymi pieniędzmi, a tylko korzystamy z "uprzejmości" państwa, które pozwala podatnikom samodzielnie zadecydować, gdzie trafią państwowe pieniądze. Nie jest to więc darowizna, którą wykłada się dobrowolnie z własnej kieszeni.
Kto może dać 1% podatku organizacji pożytku publicznego OPP?
1% podatku dochodowego od osób fizycznych mogą przekazać organizacjom mającym status pożytku publicznego rozliczające się w Polsce osoby fizyczne:
podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych),
podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.
1% podatku dochodowego od osób fizycznych mogą przekazać również emeryci, jeśli samodzielnie wypełnią formularz PIT-37 lub wykorzystają dedykowany specjalnie dla nich i dla 1% PIT-OP.

1% podatku mogą przekazać m.in.:
pracownicy – PIT 37,
emeryci/renciści – PIT OP,
ryczałtowcy – PIT 28,
przedsiębiorcy – PIT 36,
przedsiębiorcy-liniowcy – PIT 36L,
gracze giełdowi – PIT 38.
osoby, które sprzedały nieruchomość – PIT 39,

Podstawa prawna:
art. 45c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1387 ze zm.),
art. 21b ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 43 ze zm.)

Kategoria: