Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

1,5 procent dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisarzowicach

 1% dla OSP Pisarzowice

Numer KRS: 0000116212

Cel: OSP Pisarzowice, gmina Kamienna Góra

 

 

opisy działań w 2019 roku na stronie: www.strazpisarzowice.pl/2019 

A działo się dużo:

przekazanie nowego wozu

WOŚP

kolizje i wypadki, w tym te tragiczne

pożar wysypiska

warsztaty kronikarskie oraz Przegląd w Olsztynie

- byliśmy z wizytą w DPS-ieStokrotceRaszowie, w Przedszkolu w Pisarzowicach, jeszcze raz w DPSieGłazy KrasnoludkówJaniszowie

- ćwiczyliśmy: DofamaKrzeszówwypadek autobusuIII Manewry MedyczneTriageWrzesień 2019łącznośćszkolenie z saperami

Powiatowy Dzień Strażaka

pożar w Rędzinach

- MDP prowadziła projekt: Uratuj MisiaNaucz mnie, a nauczę innych. Młodzie strażacy uczestniczyli w obozie w Turawie

- Rok 2019 to też niestety strata Komendanta Gminnego, członka OSP Pisarzowice - Zdzisław Cebuli

Do tego zabezpieczenia i działania typowo ratownicze przy pożarach, wypadkach, plamach oleju..... wszystkie opisy działań w 2019 roku na stronie: www.strazpisarzowice.pl/2019 


Co to jest 1%?
1% – tak w skrócie mówimy o 1% podatku dochodowego osób fizycznych, który od 2004 roku podatnicy mogą przekazywać organizacjom pożytku publicznego (OPP).
1% to jedna setna część podatku dochodowego od osób fizycznych, którą podatnik może przekazać wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.
1% jest jednym z przywilejów, które przysługują organizacjom pożytku publicznego.
Możliwość przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wprowadziła ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2003 r., a konkretne przepisy określające, kto i jak może przekazać 1% podatku znajdują się w ustawie o podatku dochodowym osób fizycznych.
1% nie jest darowizną ani ulgą.
Można powiedzieć, że ze społecznego punktu widzenia możliwość przekazywania 1% podatku organizacjom OPP jest przejawem demokracji bezpośredniej. Dzięki niemu każdy polski podatnik może samodzielnie zadecydować, do kogo trafi część podatku dochodowego, który powinien zapłacić państwu. Korzystając z tej możliwości, "wspomagamy" ministra finansów w dystrybucji środków publicznych. Jeśli nie zdecydujemy się na przekazanie 1% organizacji pożytku publicznego, podatek za dany rok trafi do „wspólnego worka”, którego przeznaczeniu decyduje rząd i sejm.
Z prawno-podatkowego punktu widzenia 1% to pieniądze należne państwu, które i tak podatnik musi "oddać". Przekazując 1% podatku dochodowego, nie dysponujemy zatem własnymi pieniędzmi, a tylko korzystamy z "uprzejmości" państwa, które pozwala podatnikom samodzielnie zadecydować, gdzie trafią państwowe pieniądze. Nie jest to więc darowizna, którą wykłada się dobrowolnie z własnej kieszeni.
Kto może dać 1% podatku organizacji pożytku publicznego OPP?
1% podatku dochodowego od osób fizycznych mogą przekazać organizacjom mającym status pożytku publicznego rozliczające się w Polsce osoby fizyczne:
podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych),
podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.
1% podatku dochodowego od osób fizycznych mogą przekazać również emeryci, jeśli samodzielnie wypełnią formularz PIT-37 lub wykorzystają dedykowany specjalnie dla nich i dla 1% PIT-OP.

1% podatku mogą przekazać m.in.:
pracownicy – PIT 37,
emeryci/renciści – PIT OP,
ryczałtowcy – PIT 28,
przedsiębiorcy – PIT 36,
przedsiębiorcy-liniowcy – PIT 36L,
gracze giełdowi – PIT 38.
osoby, które sprzedały nieruchomość – PIT 39,

Podstawa prawna:
art. 45c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1387 ze zm.),
art. 21b ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 43 ze zm.)

Pamiętaj, że deklarację za rok 2019 można składać od 15 lutego 2020.

Kategoria: